Sportmassage

Sportmassage is vaak een deelmassage, dus massage van je been, arm, rug, nek of schouder. Mijn sportmassage is in de regel een stevige massage en gericht op je vermoeide of overbelaste spieren.

Voor wie?

Niet alleen voor sporters!

Ik citeer Dr. Bart Crum, wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek:


“Als gevolg van de vergaande automatisering werd en wordt het lichaam steeds meer buiten spel gezet. Maar het lichaam protesteert en neemt wraak via stress, hart- en vaatziekten.”

DPSmassage sportmassage, deelmassage bovenarm

Als door stress lichamelijke klachten ontstaan kan met (sport)massage een deel van je klachten weggenomen worden.

Voor sporters:

Voor je wedstrijd zorgt massage voor:

  • Je geestelijke en lichamelijke voorbereiding op de komende wedstrijd. Je komt nog even tot rust en je spieren worden losgemaakt.
  • Een betere doorbloeding en daardoor een beter functioneren van je houding- en bewegingsapparaat. Je coördinatie wordt beter en daardoor wordt de kans op letsels en ongevallen verkleind.

Ik kan ook preventief tapen om je zo te beschermen tegen de gevolgen van verkeerde bewegingen en ongevallen.

Na je wedstrijd zorgt massage voor:

  • Het verminderen of wegnemen van vermoeidheid en spierpijn. Doordat afvalstoffen sneller worden afgevoerd herstellen je spieren na een zware inspanning sneller.
  • Spierstijfheid verminderen of zelfs voorkomen.
  • Het herstelproces van je lichaam versnellen en ondersteunen. Naarmate de trainingen frequenter worden zal de noodzaak tot massage toenemen, omdat je lichaam minder tijd gegund wordt om te herstellen.

In een trainingsvrije periode kan massage zorgen voor compensatie van je lichaam dat op dat moment niet belast wordt. Vooral de activering van je bloedcirculatie en het verminderen van je spierspanning (tonus) zal dan centraal staan bij mijn massage.

Erkenning

De overheid onderkent de waarde van een NGS-gediplomeerde sportmasseur. Niet voor niets heeft het ministerie van VWS het diploma officieel erkend. De examens staan vanuit de medische optiek en vanuit de sport onder toezicht van het NOC*/NSF (Nederlandse Olympisch Comité / Nederlandse Sportfederatie).