Stoelmassage en de fiscus

De fiscus betaalt mee aan stoelmassage op de werkplek.

Aftrek voorbelasting op massagediensten voor werknemers

De staatssecretaris heeft met betrekking tot stoelmassage het volgende besloten:

‘Als de masseur werknemers masseert met het doel stressgerelateerde klachten op de werkplek weg te nemen of te verminderen, kan een ondernemer die met een masseur contracten afsluit, worden aangemerkt als afnemer van de prestaties van de masseur. De werkgever kan als afnemer van de prestaties dan ook de voorbelasting in aftrek brengen. De werknemers kunnen met de massage weliswaar ook buiten de werksfeer om gebaat zijn, maar de staatssecretaris vindt dat mogelijke consumptieve element volstrekt ondergeschikt aan het belang van de werkgever bij de massages. De werkgever verwacht namelijk dat door de massages ziekteverzuim wordt voorkomen of verminderd. De massagediensten zijn derhalve geen personeelsvoorziening zoals bedoeld in het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting. De aftrek van de voorbelasting is niet beperkt of uitgesloten.’

Ministerie van Financiën 30-01-2002 nr. CPP2002/292M

Stoelmassage als vrije verstrekking

Op grond van de Arbo-wet 1998 moet de werkgever een zo goed mogelijk arbeidsomstandigheden- en ziekteverzuimbeleid voeren. Je kunt als werkgever een Arboplan opstellen, waarvan de (stoel)massage in redelijkheid deel uitmaakt, met het oog op het verkleinen van de kans op beroepsziekten als stress, burn-out of RSI. Als bepaalde werknemers vanwege hun werk (stoel)massage nodig hebben en je schakelt daartoe een masseur in, dan is er sprake van een ‘Vrije Arbo-verstrekking’.

De (stoel)massage is aftrekbaar van de loonbelasting, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Je hebt een Arbo-Plan
  • De (stoel)massage maakt daar in redelijkheid deel van uit
  • De (stoel)massage vindt plaats in werktijd
  • De werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd
  • Er is geen sprake van een aanmerkelijke privé-besparing van de werknemer