Home

Massage is niet alleen voor topsporters. Massage is voor iedereen, topsporter of recreant, jong of oud, werknemer of werkgever.

Mijn massagetechnieken zijn gericht op de oorzaak van het probleem en op het voorkomen van problemen. Iedereen wil toch graag gezond en vitaal zijn en blijven, zelfstandig of af en toe met de hulp van een ander.

Aanraking, massage, helpt je contact te maken met je lichaam en te leren luisteren naar wat je lichaam je zegt.

Heb je een pijnlijke plek?

Waarschijnlijk gaan je handen automatisch naar die plek om te wrijven of te drukken. De plekken waar je zelf niet makkelijk bij kunt kan ik voor je masseren.

Ben je zwanger en heb je last van lage rugpijn?

Voor een rustgevende rugmassage kun je plaats nemen op mijn massagestoel omdat je het waarschijnlijk niet prettig vindt om op je buik te liggen. Jouw partner kan een massagetraining krijgen waardoor je samen op een ontspannen manier van de zwangerschapsperiode kunt genieten.

DPSmassage ontspanningsmassage nek en schouders

Ontspanningsmassage

Heb je behoefte aan een heerlijke ontspanningsmassage?

Afhankelijk van je wensen en de gekozen locatie kan ik een deelmassage of een totale lichaamsmassage geven. Massage heeft een ontspannend maar tegelijk ook een opwekkend en stimulerend effect.

Stoelmassage is ideaal voor op je werkplek omdat je je kleren gewoon aan kunt houden. Maar stoelmassage kan natuurlijk ook in mijn praktijk.

DPSmassage sportmassage, deelmassage van knie

Sportmassage

Sportmassage is vooral gericht op je spieren. Vaak gaat het bij sportmassage om een deelmassage, dus massage van je been, arm, rug, nek of schouder. Ik masseer bij sportmassage steviger dan bij ontspanningsmassage.

Bij een goede voorbereiding van een wedstrijd zorgt massage voor rust en losmaken van spieren. Na een wedstrijd zorgt massage voor het verminderen of wegnemen van vermoeidheid en spierpijn, het herstelproces wordt ondersteund en versneld.

DPSmassage tapen knie van kind

Elastisch tapen

Je kent het wel, die gekleurde tape! Zowel in de sport als in de therapie zijn vele nieuwe toepassingen mogelijk. Niet omdat al die kleurtjes zo mooi zijn, maar juist door de werking ervan.

Elastisch tapen wordt gebruikt om de functie van een gewricht of spieren te ondersteunen en stimuleren en daarmee de pijn te verminderen. Je bewegingsvrijheid wordt hierdoor niet beperkt.

De tape is rekbaar tot circa 140% en dat is vergelijkbaar met de rekbaarheid van je huid. De lijmlaag is anti-allergisch. De tape ventileert, mag gewoon nat worden en kun je er ook mee zwemmen zonder dat de tape loslaat.

 

Stoelmassage en de fiscus

De fiscus betaalt mee aan stoelmassage op de werkplek.

Aftrek voorbelasting op massagediensten voor werknemers

De staatssecretaris heeft met betrekking tot stoelmassage het volgende besloten:

‘Als de masseur werknemers masseert met het doel stressgerelateerde klachten op de werkplek weg te nemen of te verminderen, kan een ondernemer die met een masseur contracten afsluit, worden aangemerkt als afnemer van de prestaties van de masseur. De werkgever kan als afnemer van de prestaties dan ook de voorbelasting in aftrek brengen. De werknemers kunnen met de massage weliswaar ook buiten de werksfeer om gebaat zijn, maar de staatssecretaris vindt dat mogelijke consumptieve element volstrekt ondergeschikt aan het belang van de werkgever bij de massages. De werkgever verwacht namelijk dat door de massages ziekteverzuim wordt voorkomen of verminderd. De massagediensten zijn derhalve geen personeelsvoorziening zoals bedoeld in het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting. De aftrek van de voorbelasting is niet beperkt of uitgesloten.’

Ministerie van Financiën 30-01-2002 nr. CPP2002/292M

Stoelmassage als vrije verstrekking

Op grond van de Arbo-wet 1998 moet de werkgever een zo goed mogelijk arbeidsomstandigheden- en ziekteverzuimbeleid voeren. Je kunt als werkgever een Arboplan opstellen, waarvan de (stoel)massage in redelijkheid deel uitmaakt, met het oog op het verkleinen van de kans op beroepsziekten als stress, burn-out of RSI. Als bepaalde werknemers vanwege hun werk (stoel)massage nodig hebben en je schakelt daartoe een masseur in, dan is er sprake van een ‘Vrije Arbo-verstrekking’.

De (stoel)massage is aftrekbaar van de loonbelasting, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Je hebt een Arbo-Plan
  • De (stoel)massage maakt daar in redelijkheid deel van uit
  • De (stoel)massage vindt plaats in werktijd
  • De werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd
  • Er is geen sprake van een aanmerkelijke privé-besparing van de werknemer

Stoelmassage

Stoelmassage is gebaseerd op een eeuwenoude Japanse vorm van drukpuntmassage, shiatsu.

Je wordt behandeld op een speciale ergonomische stoel. Je schouders, nek en rug kunnen zo goed behandeld worden. De massage is laagdrempelig omdat de massage over je kleding heen gegeven wordt. Ik gebruik bij deze massage geen olie.

Deze vorm van massage is bij uitstek geschikt om op je werkplek uit te voeren. Ik neem de speciale stoel mee naar je werkplek. Veel bedrijven maken gebruik van stoelmassage om hun medewerkers prettiger en gemotiveerder te helpen functioneren.

Ook in mijn massagepraktijk kun je gebruik maken van stoelmassage. Als je liever niet op een massagetafel wil of kan liggen, dan kun je baat hebben bij deze vorm van massage.